PEGUAM-PEGUAM

Kami mempunyai peguam-peguam yang juga berkelayakan dalam bidang-bidang seperti etika perubatan dan pengajian perniagaan.

 
RAKANKONGSI :

P S Ranjan, LL.B. (Hons) (Malaya), MA (Manchester)
Diterima sebagai Peguambela & Peguamcara Mahkamah Tinggi Malaya pada 4 Oktober 1976. Menubuhkan firma guaman ini pada 1 November 1986.

     
   

Manmohan S Dhillon, LL.B. (Hons.) Wolverhampton
Diterima sebagai Peguambela & Peguamcara Mahkamah Tinggi Malaya pada 17 Ogos 1990. Menjadi rakankongsi pada 1 Januari 1997.

     
PEGUAM : Terdapat beberapa orang penolong profesional yang berkelayakan
 
   
     
PENASIHAT PERUBATAN :

Kami mempunyai seorang penasihat perubatan dalaman yang berpengalaman dan berkelayakan tinggi untuk membantu menyokong beban kes mediko-legal kami yang banyak.

     
KAKITANGAN :

Terdapat beberapa orang setiausaha yang berpengalaman tinggi dan kakitangan sokongan yang lain yang telah lama berkhidmat dengan kami.

     
KORESPONDEN :

Kami sering berurusan dengan firma-firma guaman, badan-badan profesional dan anakguam-anakguam di serata pelusuk dunia.

     
BAHASA :

Kami berutus dalam Bahasa Inggeris, Bahasa Melayu dan Bahasa Perancis asas. Di samping itu, apabila diperlukan, komunikasi lisan dapat dibuat dalam Bahasa Mandarin, pelbagai dialek Bahasa Cina, Bahasa Tamil dan Bahasa Punjabi.

     
 
© 2015 P S Ranjan & Co. Hak Cipta Terpelihara Notis Sah | Notis Data Peribadi