-
-
-
-
-
-

Undang-Undang Perubatan dan Pergigian
Kecuaian Profesional
Disiplin dan Tatatertib Profesional
Etika Penjagaan Kesihatan
Bioteknologi
Litigasi Sivil Am

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Undang-Undang Pentadbiran
Tranksaksi Perdagangan
Pemindah Hakmilikkan dan Tuan Rumah dan Penyewa
Undang-Undang Jenayah
Fitnah
Undang-Undang Pekerjaan
Undang-Undang Keluarga
Hak Asasi Manusia
Undang-Undang Kemanusiaan
Kecederaan Peribadi
   
 

Kami memberi pendapat-pendapat kepada dan menjalankan kerja kaunsel untuk firma-firma guaman lain.

Kami menjalankan kerja mengajar untuk pelbagai badan-badan profesional dan menulis untuk penerbitan berkenaan perkara-perkara yang berkaitan dengan bidang-bidang amalan kami.

Kami menyediakan perkhidmatan untuk institusi-institusi pengajian tinggi, termasuk dengan cara mengajar dan sebagai pemeriksa-pemeriksa luar.

 

Peguam-peguam kami menghadiri dan mengambil bahagian dalam persidangan-persidangan, seminar-seminar dan mesyuarat-mesyuarat di seluruh dunia.

Mereka digalakkan untuk melanjutkan pengajian dan memperolehi kelayakan dan kemahiran lanjutan.

   
 

Jumlah besar kerja-kerja kami melibatkan interaksi di antara perubatan dan pergigian dan undang-undang, yang di luar bidang-bidang tradisional seperti kecuaian klinikal dan prosiding-prosiding tatatertib, dan ke dalam bidang-bidang undang-undang yang lain. Antara kes-kes yang kami terlibat adalah: -

 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-

penilaian keterangan perubatan dan pakar dalam kes pembunuhan;
siasatan-siasatan di bawah Kanun Acara Jenayah ke dalam kematian "tiba-tiba" atau "mencurigakan" yang timbul daripada kemalangan-kemalangan perubatan;
kematian banduan-banduan dalam tahanan;
pengataan-pengataan salah laku seksual oleh pihak-pihak kepada prosiding-prosiding matrimoni;
fitnah terhadap doktor-doktor, doktor-doktor gigi dan pesakit-pesakit;
salah laku oleh pakar-pakar;
penyalahgunaan harta intelek dan maklumat sulit pesakit-pesakit;
pertikaian perkongsian dan pekerjaan;
keupayaan untuk bekerja;
semakan semula kehakiman persaraan pegawai-pegawai awam atas alasan-alasan perubatan;
semakan semula kehakiman dan rayuan-rayuan berkenaan prosiding-prosiding kelakuan profesional;
"menghendap" oleh seorang pesakit terhadap doktornya;
prosiding-prosiding jenayah mengenai perkara-perkara seperti sijil perubatan palsu, penguguran haram kehamilan dan menyebabkan kecederaan kepada pesakit-pesakit;
kesahihan dan adopsi kanak-kanak yang dilahirkan melalui pembiakan-dibantu;
penilaian keupayaan membuat wasiat dan keupayaan untuk berkontrak;
perlindungan kepada kelas-kelas manusia yang mudah terjejas seperti kanak-kanak, warga tua, yang tidak mempunyai keupayaan mental, banduan-banduan, pelarian-pelarian, dan pendatang-pendatang tanpa izin;
tuntutan insurans untuk perbelanjaan perubatan, kecederaan peribadi dan kematian;
semakan semula kehakiman terhadap hukuman yang diberikan kepada transvestit di Mahkamah Syariah; dan
liabiliti produk.

   
 
© 2015 P S Ranjan & Co. Hak Cipta Terpelihara Notis Sah | Notis Data Peribadi